Semana Santa, Heilige week, de week voor Pasen. 2019


"Semana Santa" is in Spaanstalige landen de gebruikte benaming voor de Goede Week, de week voor Pasen. De aanvang begint met "Domingo de Ramos", Palmzondag ook wel Palmpasen genoemd, de laatste zondag vóór Pasen. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Palmzondag begint met het zegenen van de palmen en olijftakken. Na een misviering trekken de gelovigen in processie door de straten van de stad en tonen hun mooiste palmcreaties.

De ganse week voor Pasen gaan er processies uit die met groots vertoon het lijden van Christus en Maria in de straten uitbeelden. Kenmerkend zijn de grote beeldengroepen die op vergulde platformen (paso's) worden rondgedragen. Over het algemeen heeft elke processie een paso met een tafereel uit het lijden van Christus en een paso met een droeve Maria. Deze processies zijn in essentie boeteprocessies. Er lopen steevast boetelingen in mee, die kleding dragen met puntvormige maskers, om de anonimiteit te waarborgen.

14 april, Domingo de Ramos, Palmzondag
15 april, Lunes Santo, Heilige Maandag
16 april, Martes Santo, Heilige dinsdag
17 april, Miércoles Santo, Heilige Woensdag
18 april, Jueves Santo, Witte Donderdag
19 april, Viernes Santo, Goede vrijdag
20 april, Sábado de Gloria (of Sábado de Gloria), Paaszaterdag (of Stille Zaterdag)
21 april, Domingo de Resurrección (of Domingo de Pascua), Paasdag (of Paaszondag)
22 april, Lunes de Pascua, Tweede Paasdag, Paasmaandag.

Je bent vrij om het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat onder de volgende voorwaarden: De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden (Wim Kuyps) en een volledige link naar het desbetreffende werk te plaatsen